ROFUI

Prezentul regulament, revizuit, a fost aprobat în Consiliul de Administrație din data de 19.09.2019.

Grupul de lucru: Director, Prof. Mirela Marin

Maxim Gabriela

Sandu Corina

Ursache Mărioara

Nedelcu Marius

Corcaci Jănica

Descarca document original DOC171019-17102019060602.pdf

Extras din document: SECȚIUNEA I - CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament de Organizare și funcționare a ȘCOLII GIMNAZIALE ”AL. VLAHUȚĂ” IAȘI conține prevederi privind organizarea si desfășurarea activităților instructiv-educative cu caracter școlar și extrașcolar, a activităților de natură administrativă, financiar-contabila și de secretariat din cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE ”AL. VLAHUȚĂ” IAȘI în conformitate cu:

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Iasi

Școala urmărește asigurarea unui învățământ de calitate care să conducă la egalizarea șanselor la promovarea unui comportament decent strâns legat de cinstre onoare respect reciproc toleranță prin dezvoltarea unor competențe aptitudini capacități.
Atitudini și creativități insuflând elevilor siguranță de sine forță fizică și morală astfel încât la terminare aceștia să fie capabili să se integreze și să se adapteze la schimbări într-o societate deschisă și democratică, în care accentul se pune pe inițiativă, pe capacitatea de asumare a responsabilității și pe respectarea legilor ei.

Search

Creare site scoala, realizare site scoala gimnaziala, Creare site primarie si administrare site primarie comuna Creare site scoala, administrare site scoala gimnaziala, Creare site primarie comunala, administrare site primarie, Creare site primarie si administrare site primarie comuna. Creare site UAMS - unitate de asistenta medicao-sociala  Creare site politie locala sau realizare site jandarmerie, Administrare site liceu si creare site scoala,  Realizare site de prezentare afacere Bucuresti,  Administrare si creare site gradinita, Creare Website scoala gratuit