Str. Buridava, nr.10, IASI +4 0232 240 537 gimnaziu@vlahuta.ro

Şcoala Gimnazială "Alexandru Vlahuţă" IAŞI

Hotarari C.A 2018 si 2019

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Iaşi întrunit în ședință ordinară hotaraste:

 Nr doc/Data Denumire  Descarca pdf 
 2/ 06. 09. 2018  Componenţa comisiilor de lucru şi atribuţiile acestora  2_Componenta_comisiilor_de_lucru.pdf
 3/ 06.09.2018  Diriginţi şi a personalului de predare pentru anul şcolar 2018-2019  3_stabilire_diriginti.pdf
 6/ 06.09.2018  Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  
 8/ 20.09.2018  Aprobarea de CDS pentru anul școlar 2018-2019  8_aprobare_CDS.pdf
 9/ 20.09.2018  Aprobarea Regulamentului revizuitde organizare și funcționare a unității  9_aprobare_ROI.pdf
 10/ 20.09.2018  Fișelor postului și a fișelorde evaluare a cadrelor didactice  10_aprobare_fise_post_si_fise_evaluare.pdf
 11/ 20.09.2018  Aprobarea orarului pentru anul şcolar 2018-2019  11_avizare_orar.pdf
 13/22.11.2018  Avizarea încadrării pentru anul şcolar  13_Avizarea_incadrarii_Vlahuta.pdf
 15/ 22.11.2018  Planului managerial, a planului operațional  15_aprobare_plan_managerial_si_operational.pdf
 16/ 22.11.2018  Avizarea încadrării pentru anul şcolar 2018-2019  16_Avizarea_incadrarii_Vlahuta.pdf
 15/ 22.11.2018  Aprobarea planului managerial, a planului operațional  17_plan_de_scolarizare.pdf
 18/21.01.2019  Pentru însușirea inventarului unității 21.01.2019  18_inventariere.pdf
 21/ 11.02.2019  Avizarea proiectului de încadrare  21_proiect_de_incadrare.pdf
 22/ 10.04.2019  Validarea preșcolarilor admiși înclasa pregătitoare 2019/2020  22_Validare_lista_Clasa_Pregatitoare.pdf
     
     
     
     
     
     

Detalii contact

Tel:  +4 0232 240 537

Adresa : Str. Buridava, nr.10, IASI

Email: gimnaziu@vlahuta.ro ,
 scoalavlahuta@yahoo.com 

Utilizare website, GDPR, Confidentialitate

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Iasi

Școala urmărește asigurarea unui învățământ de calitate care să conducă la egalizarea șanselor la promovarea unui comportament decent strâns legat de cinstre onoare respect reciproc toleranță prin dezvoltarea unor competențe aptitudini capacități.
 
Atitudini și creativități insuflând elevilor siguranță de sine forță fizică și morală astfel încât la terminare aceștia să fie capabili să se integreze și să se adapteze la schimbări într-o societate deschisă și democratică, în care accentul se pune pe inițiativă, pe capacitatea de asumare a responsabilității și pe respectarea legilor ei.