Str. Buridava, nr.10, IASI +4 0232 240 537 gimnaziu@vlahuta.ro

Scurt istoric

         Școala ”Alexandru Vlahuță” a luat ființă în septembrie 1978 în cartierul Dacia, un cartier tânăr la acea vreme, pe partea stângă a râului Bahlui. Se numea Școala Generală nr. 3 și își deschidea porțile pentru 2126 de elevi, sub conducerea domnului director, profesor Vasile Șurubaru.

         Primele cadre didactice au venit prin transfer sau prin numiri din rândul absolvenţilor din 1978 ai Universităţii “Al. I. Cuza” sau ai Liceului Pedagogic “Vasile Lupu“ din Iaşi. Pe unele dintre ele, drumul vieții le-a purtat în anii ce-au urmat, spre alte instituții - școli, licee sau chiar instituții de învățământ superior. Pentru multe altele, Școala nr. 3 a rămas pista de lansare în profesia nobilă de dascăl, dragostea din tinerețe, pe care o slujesc cu devotament de peste 38 de ani, identificându-și întreaga carieră cu parcursul acestei instituții.

         În perioada 1989 – 1994, la conducerea şcolii a fost numită doamna profesoară Maria Bejenaru. În anul 1991 la propunerea acesteia, instituția își schimbă numele în Școala ”Alexandru Vlahuță”. Patronul spiritual a fost un mare patriot, ce credea cu tărie că: Intr-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune: Sunt român!?”

        Din 1994 până în 2011, timp de 17 ani, director al şcolii este doamna profesor Ana-Verginia Munteanu. Anii 1999-2006 au reprezentat pentru cadrele didactice ani de transformări, de implementare a reformelor, de deschidere către proiecte de anvergură, precum Proiectul Educația 2000+, Proiecte P&G, multe cursuri de formare pe o varietate de direcții. În anul 2004 grupul creativ Kreatikon al școlii a inițiat Simpozionul Naţional cu participare internațională Kreatikon ”Creativitate-Formare-Performanţă” în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei” din Iași, ISJ Iași, CCD Iași. Acest simpozion a ajuns la a XIV-a ediție în 2017, a căpătat recunoaștere națională și și-a lărgit sfera parteneriatelor: Asociația de Psihologie Transpersonala, Asociatia Psihologilor de Familie din Romania, CJRAE Iași, Universitatea de Stat din Republica Modova, Universitatea de Stat din Tiraspol, – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Ştiinţe ale EducaţieiPsihologie şi Arte -Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova.

În anul 2009 la parterul şcolii a luat fiinţă Grădiniţa cu Program Prelungit, care are 4 săli de grupă și o sală de mese amenajate corespunzător vârstei copiilor și cerinţelor în vigoare, cu personal calificat şi foarte bine pregătit. Tot în această perioadă, școala a preluat ca structură subordonată Grădinița cu Program Normal nr. 20, având două grupe de preșcolari.

Din septembrie 2011 la conducerea școlii se află doamna director, prof. Mirela Marin, iar din septembrie 2017, director adjunct este doamna prof. Gabriela Maxim.

În anul școlar 2011-2012 școala a obținut titlul de Şcoală MaST și locul al III-lea pe judeţ în competiția POSDRU „MaST. Calitate în dezvoltarea competenţelor cheie în matematică, ştiinţe şi tehnologii” cu proiectul „Albina, miracol al lumii vii”, titlu care reprezintă o recunoaștere a activității profesorilor de matematică, fizică, biologie, chimie și tehnologii atât în orele de curs, cât și în proiecte extracurriculare, interdisciplinare.

           În anul şcolar 2014-2015, în urma reorganizării reţelei şcolare, Grădinița cu Program Normal nr. 20 a ieşit din componenţa şcolii şi am preluat cursurile cu frecvenţă redusă de la Şcoala Gimnazială “George Călinescu” Iaşi.

           Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” Iaşi nutresc convingerea că, în spațiul educațional al instituției se definește personalitatea copilului și adolescentului, se creează reperele fundamentale în formarea și devenirea unui om. O preocupare constantă a școlii o constituie valorizarea aptitudinilor, a disponibilităților şi intereselor tuturor elevilor prin derularea unor activităţi extracurriculare diverse: concursuri, spectacole, proiecte culturale, sportive, expoziţii, excursii, vizite la muzee, activităţi de ecologizare, voluntariat, acţiuni caritabile, activităţi de informare şi educare în ceea ce priveşte consumul de etnobotanice, alcool, tutun, trafic de fiinţe umane, violenţă, activităţi de formare a unui stil de viaţă sănătos, siguranță pe internet, activităţi de educaţie rutieră.

Detalii contact

Tel:  +4 0232 240 537

Adresa : Str. Buridava, nr.10, IASI

Email: gimnaziu@vlahuta.ro ,
 scoalavlahuta@yahoo.com 

Utilizare website, GDPR, Confidentialitate

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Iasi

Școala urmărește asigurarea unui învățământ de calitate care să conducă la egalizarea șanselor la promovarea unui comportament decent strâns legat de cinstre onoare respect reciproc toleranță prin dezvoltarea unor competențe aptitudini capacități.
 
Atitudini și creativități insuflând elevilor siguranță de sine forță fizică și morală astfel încât la terminare aceștia să fie capabili să se integreze și să se adapteze la schimbări într-o societate deschisă și democratică, în care accentul se pune pe inițiativă, pe capacitatea de asumare a responsabilității și pe respectarea legilor ei.