Str. Buridava, nr.10, IASI +4 0232 240 537 gimnaziu@vlahuta.ro

Misiune, Viziune

 1. Viziunea şcolii

Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă” doreşte să devină o şcoală modernă, dinamică, mereu deschisă copiilor şi tuturor celor care au nevoie de educaţie, un loc în care fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea, să-şi valorifice talentele personale şi să se pregătească pentru integrarea în societatea globală a viitorului.

 1. Misiunea şcolii:

   Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” este o instituţie care asigură dezvoltarea complexă (transmiterea cunoștințelor, formarea competențelor şi aptitudinilor necesare secolului XXI, formarea atitudinilor, credinţelor şi valorilor democratice) a tuturor elevilor, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Pentru aceasta, şcoala noastră îşi propune:

 • să promoveze un învăţământ de calitate, modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.
 • să dezvolte un demers educativ, flexibil, centrat pe elev care să-i permită acestuia dezvoltarea personală şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • să respecte şi să valorifice pozitiv diferenţele sociale, culturale, religioase, lingvistice, promovând toleranţa, nediscriminarea, lucrul în echipă şi echitatea în toate demersurile educative.
 • să întărească legătura cu familia, comunitatea şi partenerii sociali, în scopul dezvoltării unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale.

       3.Ținte strategice

 • Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
 • Promovarea educației nonformale și informale la nivelul unității
 • Formarea și dezvoltarea continuă a întregului personal al instituției
 • Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională
 • Întărirea parteneriatului cu familia, comunitatea şi partenerii sociali
 • Promovarea dimensiunii europene a educației prin proiecte
 1. Valori și principii    

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:

 • respectarea adevărului,
 • dreptate,
 • onestitate,
 • exigenţă,
 • cooperare și muncă în echipă,
 • ataşament faţă de copii,
 • egalitate şi respect reciproc,
 • toleranţă,
 • libertate de exprimare,
 • receptivitate la nou,
 • creativitate.

 

Simbolurile:

 

         Motto-ul: ”Nu zidurile fac o școală, ci sufletul care domnește în ea.” (Ferdinand I)

Datele cu caracter personal

date personale2

Noutati din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

Detalii contact

Tel:  +4 0232 240 537

Adresa : Str. Buridava, nr.10, IASI

Email: gimnaziu@vlahuta.ro ,
 scoalavlahuta@yahoo.com 

sesizari@vlahuta.ro

Utilizare website, GDPR, Confidentialitate

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Iasi

Școala urmărește asigurarea unui învățământ de calitate care să conducă la egalizarea șanselor la promovarea unui comportament decent strâns legat de cinstre onoare respect reciproc toleranță prin dezvoltarea unor competențe aptitudini capacități.
 
Atitudini și creativități insuflând elevilor siguranță de sine forță fizică și morală astfel încât la terminare aceștia să fie capabili să se integreze și să se adapteze la schimbări într-o societate deschisă și democratică, în care accentul se pune pe inițiativă, pe capacitatea de asumare a responsabilității și pe respectarea legilor ei.